Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

chocolatte
Reposted fromhooliwan hooliwan viaRedPenny RedPenny
chocolatte

March 21 2015

chocolatte
3390 421d 500
Reposted fromikhakima ikhakima

February 14 2015

chocolatte
3652 724d 500
Reposted fromdesigner designer
chocolatte
4577 5895 500
Reposted fromdesigner designer
chocolatte
2347 a85c 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaRedPenny RedPenny

December 01 2014

chocolatte
chocolatte

October 31 2014

chocolatte
3824 c59b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
chocolatte

The Best Business Cards In The World Today

Reposted fromlockes lockes viaRedPenny RedPenny

October 18 2014

chocolatte
Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero n...ad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją…

Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.

I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.
— Brad Pitt
Reposted fromriseme riseme viaRedPenny RedPenny
chocolatte

August 08 2014

chocolatte
chocolatte
9453 0b9e 500
Reposted fromkotowate kotowate viaRedPenny RedPenny

July 30 2014

chocolatte
A man falls in love through his eyes, a woman through her imagination, and then they both speak of it as an affair of the heart.
— Helen Rowland

July 02 2014

chocolatte

fashion-runways:

ZIAD NAKAD Fall/Winter 2014 

Reposted fromMoonTide MoonTide viaRedPenny RedPenny
chocolatte
4574 e66c
Reposted fromretaliate retaliate viaRedPenny RedPenny
chocolatte
6278 29be
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
9185 a6ad 500
Reposted frompupuch pupuch vialamujer lamujer

May 16 2014

chocolatte
There are many ways of breaking a heart. Stories were full of hearts being broken by love, but what really broke a heart was taking away its dream --whatever the dream might be.”
— Pearl S. Buck
Reposted byDietzSteinkauz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl